3D NASTAVENIE GEOMETRIE
Slovak Czech English German Hungarian Russian

 

MATELI s.r.o.

Geometria kolies určuje ich postavenie k ceste. Jej nastavenie jednoducho povedané potrebujete k tomu, aby sa kolesá správne točili. Kontrolovať by sa mala aspoň raz za rok alebo vždy, keď máte pocit, že tá diera v ceste, ktorú ste vymietli, bola už moc veľká. Zlú geometriu najlepšie odhalíte na nerovnomerne opotrebovaných pneumatikách.

"Päť z desiatich vozidiel má geometriu podvozku mimo predpísanej hodnoty," tvrdí Škoda na základe interných štatistík. "Vďaka dobre nastavenej geometrii sa predíde celej rade zbytočných komplikácií a problémov. Kontrola by sa mala vykonávať podľa odporúčaní výrobcu vozidla, minimálne však raz za rok. 

 

Čo ovplyvňuje geometriu podvozku

 

odklon kolesa

 3D NASTAVENIE GEOMETRIE Ide o uhol, ktorý zviera zvislá os vozidla so strednou rovinou kolesa. Kolesá s kladným odklonom navzájom pôsobia proti sebe a tým znižujú tendenciu ku kmitaniu. Zmenšený odklon kolesa zvyšuje opotrebenie vnútorného okraja, zväčšený odklon (alebo tiež príklon) naopak vonkajšieho okraja pneumatiky. Nesúmerný odklon ľavého a pravého kolesa nápravy zapríčiňuje tiahnutie vozidla na stranu, kde má koleso väčší odklon. Vozidlo je ťažké udržať v priamom smere. Laicky: pri pohľade spredu alebo zozadu má auto kolesá do "A" (príklon) alebo do "V" (odklon).

 

uhol záklonu

Jedná sa o uhol medzi Rejdovou osou a zvislou osou vozidla premietnutý do pozdĺžnej roviny vozidla. Záklon má stabilizačný účinok na riadenie, vracia kolesá do polohy pre priamu jazdu a tlmí vibrácie v riadení. Zmenšený uhol záklonu má za následok neisté riadenie. Vozidlo takzvane pláva na ceste. Kolesá nemajú tendenciu vracať sa do priameho smeru. Zväčšený záklon vozidlo idúce v priamom smere stabilizuje, ale zväčšuje sily potrebné pre k vychýleniu vozidla z priamej jazdy. Laicky: pri pohľade na auto zboku je záklon vyjadrený uhlom, ktorý zviera zvislý čap vedúci koleso s vertikálou. So záklonom zvislého čapu priamo súvisí pojem závlek.

 

zbiehavosť

Ide o uhol, ktorý zvierajú stredné roviny kolies. Koleso je zbiehavé, ak predná časť kolesa je přiklonená k pozdĺžnej osi vozidla. Pri zmenšenej zbiehavosti vozidlo pláva a vyžaduje nepretržité korekcie volantom, aby sa udržal v želanom smere. Nadmerne sa opotrebovávajú pneumatiky a dochádza k chveniu kolies. Zväčšenou zbiehavosťou charakterizuje ťažké vychýlenie vozidla z priameho smeru a príliš rýchle vrátenie kôl po prejazde zákrutou. Pneumatiky sa opäť nadmerne opotrebovávajú, predovšetkým na vonkajšej strane behúňa. Laicky: pri pohľade na auto z vtáčej perspektívy sú predné kolesá do "V" (rozbiehavosť) alebo do "A" (zbiehavosť).

 

 

ODBER NOVINIEK

Zaregistrujte svoju e-mailovú adresu a budete dostávať dôležité a užitočné novinky v rámci našej špecializácie.

Ďakujeme za dôveru

ZĽAVOVÁ KARTA

 

MATELI s.r.o.

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím